Kapliczki, krzyże i figury przydrożne
Chrystus Frasobliwy


Strona głównaGranitowa kapliczka słupowa w Strzelcach pow. świdnicki

Na zachód od wsi Strzelce (niem. Strehlitz) w gm. Marcinowice, pow. świdnicki, woj.dolnośląskie, na rozstaju polnych dróg w kierunku Goli Świdnickiej  i Chwałowa stoi monolitowa kapliczka słupowa z granitu.

Oprócz kapliczki, na rozstaju jest współczesny krzyż metalowy oraz granitowy drogowskaz.
Monolitowa kapliczka granitowa w Strzelcach
1. Kapliczka słupowa w Strzelcach, z lewej stary drogowskaz (fot. 2012)
Głowica granitowej kapliczki słupowej w Strzelcach
2. Kapliczka w Strzelcach na tle Ślęży (fot. 2012)
Krzyż metalowy w Strzelcach
3. Krzyż metalowy w pobliżu kapliczki  (fot. 2012)
  • Kapliczka wykonana jest z jednego bloku granitu. Prostopadłościenny słup rozszerza się górą w prostokątną wnękę z łukowym daszkiem. Wnęka zabezpieczona jest blachą, mającą chronić kapliczkę przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.  Na  podstawie nieczytelna inskrypcja i prawdopodobnie data ufundowania. Taki typ kapliczki słupowej (z jednego bloku kamienia) to najstarsza z zachowanych na Dolnym Śląsku form kapliczek, stawianych w podobnym kształcie przez kilkaset lat. Niektóre z nich pochodzą aż ze średniowiecza, np. kapliczka w Tyńcu Małym czy głowica kapliczki w Tyńcu nad Ślęzą. Inne, np. kapliczka w Glinicy gm. Jordanów Śląski, powstały już w czasach nowożytnych. Kapliczka przy drodze do Goli Świdnickiej jest kapliczką prawdopodobnie z XIX w., a budulec pochodzi z eksploatowanych od XVIII wieku w pobliskiej Goli Świdnickiej kaolinowych zwietrzelin granitów. Podobna kapliczka znajduje się w sąsiednim Strzeblowie (Sobótce Zachodniej), części Sobótki.
  • Naprzeciw kapliczki stoi metalowy krzyż z kątownika  (fot. 3). Identyczny znajduje się na drugim końcu wsi, przy drodze za cmentarzem. Stoi prawdopodobnie na miejscu starszego, wskazują na to drzewa,  posadzone z pewnością przy fundowaniu wcześniejszego krzyża. 
  • Urokliwe miejsce na rozstaju polnych dróg z widokiem na górę Ślężę uzupełnia granitowy kamień będący drogowskazem (fot. 1). Strzałkami pokazuje kierunek: ''nach Guhlau'' (Gola Świdnicka) i ''nach Frauenhain'' (Chwałów) oraz podaje odległości. Napisy są mocno zatarte.
 stat4u
mejl