Kapliczki, krzyże i figury przydrożne
Rdzawka


Strona głównaKapliczka brogowa z figurą św. Stanisława z pocz. XX w. w Ciotuszy Nowej

W roztoczańskiej wsi Ciotuszy Nowej (gmina Susiec, powiat tomaszowski, województwo lubelskie), w okolicy skrzyżowania drogi z Tomaszowa Lubelskiego do Biłgoraja z gruntową drogą w kierunku Krasnegobrodu, znajduje się brogowa kapliczka z początku XX w. z figurą św. Stanisława ze Szczepanowa biskupa.
Ciotusza Nowa kapliczka brogowa
1. Kapliczka brogowa w Ciotuszy Nowej (fot. 2001)
Św. Stanisław biskup, Ciotusza Nowa
2. Św, Stanisław biskup (fot. 2001)
Ciotusza Nowa, obraz w kapliczce
3. Obraz na suficie kapliczki w Ciotuszy Nowej (fot 2001)
Na kamiennym podwyższeniu wysokości 50 cm stoją cztery drewniane słupy trzymające brogowy dach kryty blachą (niegdyś gontem) i zakończony żelaznym krzyżem. Na dole słupy łączy ozdobna drewniana balustrada. Wewnątrz, na murowanym cokole, umieszczona jest drewniana rzeźba św. Stanisława biskupa pomalowana olejną farbą. Święty zgodnie z utrwaloną ikonografią przedstawiony jest w stroju biskupa z pastorałem w lewej ręce (fot. 2). Inne atrybuty towarzyszące często biskupowi: Piotrowin (wskrzeszony przez biskupa), palma męczeńska czy orzeł, w tym wypadku nie występują. Kapliczka stoi wśród drzew na skraju lasu. Otacza ją drewniany płotek.

Nad figurą świętego na suficie wisi owalny obraz przedstawiający mężczyznę klęczącego przed Matką Boską z Dzieciątkiem w chmurach oraz trzy anioły (fot. 3). Obraz nawiązuje do przyczyny fundacji kapliczki. Wystawił ją rządca majątku w Ciotuszy Nowej Stanisław Niewęgłowski jako wotum wdzięczności za narodzenie syna. Jego poprzednie dzieci zmarły. Symbolizują je aniołki na obrazie. Na początku kapliczka stała dalej w polu. Około 1910 r. ówczesny dziedzic wsi, Pogódzki, przeniósł ją na skrzyżowanie dróg.
 stat4u
mejl