Kapliczki, krzyże i figury przydrożne

Chrystus FrasobliwyStrona główna
Bibliografia

Ogólne

 

 • Antolak, Mariusz. Szyszkowski, Wiesław, Funkcjonowanie krzyża przydrożnego w krajobrazie kulturowym Polski. W: Obiekty religijne w Polsce. Sosnowiec: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 21 PTG, 2013,  ss. 57-66 (c. 6).

 • Czerwiński, Tomasz.  Kapliczki i Krzyże przydrożne w Polsce. Warszawa: Muza, 2012.

 • Day, Malcolm. Wszyscy święci ich życie i czasy. Warszawa: G+J Gruner+ Jahr Polska, 2002.

 • Gloger, Zygmunt. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. T I. Warszawa: 1907. T II. Warszawa: 1909 (c. 2).

 • Gloger, Zygmunt. Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 3. Warszawa.

 • Hochleitner, J. Scheer, I. Obrońca przed wylewami rzek. Niezwykłe dzieje życia i kultu świętego Jana Nepomucena. Świdnica - Elbląg: 1998.

 • Janicka-Krzywda, Urszula. Patron - atrybut - symbol. Poznań: Pallottinum, 1993.

 • Kossak, Zofia,  Rok polski. Obyczaj i wiara. Warszawa: 1974.

 • Kraczoń, Katarczyna.  Zwyczajowe i obrzędowe gesty sakralne w krajobrazie kulturowym wsi.  W:  Sacrum w krajobrazie. Sosnowiec: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 17,  2012, s. 138-147 (c. 26)
 • Mažoji architektūra. Wilno: 1970.  

 • Nadrowski, Henryk, ks. Wokół sztuki sakralnej. Kraków: Petrus, 2016.

 • Piłsudski, Bronisław. Krzyże litewskie. Kraków, 1922.

 • Piwowarski, Władysław, red. Religijność ludowa : ciągłość i zmiana. Wrocław: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, 1983.

 • Różycki, Andrzej. Szczegłów, Piotr. Pejzaż frasobliwy. Warszawa: Krupski i S-ka, 2000.

 • Seweryn, Tadeusz. Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1958.

 • Sobczak, Jerzy. Święci i ich symbole. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 2000.

 • Surdokaitė, Gabrija. O znaczeniu pewnego wizerunku w życiu religijnym i sztuce : Chrystus Frasobliwy - jego funkcja i miejsce.   Zarządzanie w kulturze,  2014, Tom 14, Numer 2, s. 115-132, (c. 40).
 • Wierzbicka, Bożena. Święci przydrożni, patroni przyuliczni : materiały sesji naukowej Warszawa, 20-21 maja 1999 roku. Warszawa: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 2000.

 • Wiktor, Jan. Kapliczki i krzyże przydrożne jako dzieło sztuki ludowej i potrzeba ich ochrony. Kraków, 1922.

 • Witko, Andrzej. Jezus Nazareński Wykupiony. Kraków: Petrus, 2010.

 • Wrzesiński, Szymon. Pomniki bólu i śmierci :zabytki dawnego prawa na ziemiach polskich. Zakrzewo: Replika, 2009.

Sztuka ludowa

 • Brensztejn, Michał, Krzyże i kapliczki żmudzkie. Materyały do sztuki ludowej na Litwie. W: Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, t. IX Dział Etnograficzny. Kraków: Nakładem Akademii Umiejętności, 1907, s. 3-16 (c. 1).

 • Chrzanowski, Tadeusz. Piwocki, Ksawery. Drewno w polskiej architekturze i rzeźbie ludowej. Wrocław: Ossolineum, 1981.

 • Glazik, Anna. Świat wierzeń i fantazji w rzeźbie zamknięty : twórczość Jędrzeja Wowry (1864-1937). Warszawa: Neriton, 2003.

 • Grabowski, Józef. Sztuka ludowa w Europie. Warszawa: Arkady, 1978.

 • Jackowski, Aleksander. Obrazy ludowe. Warszawa: Krupski i S-ka.

 • Jackowski, Aleksander. O rzeźbach i rzeźbiarzach. Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka.

 • Jackowski,  Aleksander. Polska sztuka ludowa. Warszawa: PWN, 2002.

 • Kowalczuk, Wojciech. Pawlak, Wiesława. Jan Nepomucen święty przydrożny. Białystok - Łomża: 2003-2004 (katalog wystawy rzeźb świętego na Kurpiach i Podlasiu).

 • Krzysztofowicz, Stefania. O sztuce ludowej w Polsce. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1972.

 • Ludowe malarstwo religijne : przewodnik po stałej wystawie etnograficznej. Bochnia: Muzeum im. Stanisława Fischera, 2001.

 • Orynżyna, Janina. O sztukę ludową. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1965.

 • Ozgowicz, Edward. Śląska rzeźba ludowa w drewnie. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,  1973.

 • Piwocki, Ksawery. O historycznej genezie polskiej sztuki ludowej. Wrocław: Ossolineum, 1953.

 • Piwocki, Ksawery. Rzeźba ludowa. Polska Sztuka Ludowa, 1976, nr 3-4 (c. 14).

 • Reinfuss, Roman. Ludowa rzeźba kamienna w Polsce. Wrocław: Ossolineum, 1989.

 • Seweryn, Tadeusz. Świątkarz powsinoga. Warszawa. Instytut Wydawniczy PAX, 1963.

 • Schauss, Hans-Joachim. To wszystko wyszło ode mnie : spotkania z polskimi artystami ludowymi. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1989.

 • Sztuka ludowa w Polsce : katalog wystawy w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. kraków: Centralny Instytut Kultury, 1948.

Regiony

Dolny Śląsk

 • Babuchowski, Andrzej. Jan Nepomucen. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007.

 • Berendt, Elżbieta. Przydrożna i podniebna : sakralna sztuka ludowa Ziemi Kłodzkiej. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2001.

 • Berendt, Elżbieta. Rzeźba ludowa na Dolnym Śląsku XVIII - XIX w. Katalog zbiorów. Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1995.

 • Czechowicz, Bogusław. Morowe fundacje artystyczne we wschodnich Czechach (ze szczególnym uwzględnieniem Hrabstwa Kłodzkiego). W: Ars Lucrum Nostrum : prace z historii sztuki i kultury. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2008.

 • Czechowicz, Bogusław. Niektóre aspekty pobożności maryjnej  i kultu św. Jana Nepomucen na Śląsku i terenach ościennych w XVII i XVIII wieku. W: Religijność na polskich pograniczach w XVI-XVIII w. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 61-78.

 • Grochowska-Sachs, Ewa. Honori sancti Ioannis Nepomuceni : pomniki św. Jana Nepomucena w powiecie wrocławskim. Sobótka: Muzeum Ślężańskie, 2006.

 • Gröger, Roland. Sikorski, Marek. Na granicy legendy i wiary : skarby i osobliwości ziemi kłodzkiej. Nowa Ruda: Wydawnictwo Ziemia Kłodzka, 1993.

 • Heinke, Artur. Bildstöcke der Grafschaft Glatz.

 • Heinke, Artur. Die Grafschaft Glatz : Bildstöcke und heimatliche Volkskunst. Breslau: Ostdeutsche Verlagsanstalt, 1941.

 • Kalinowski, Konstanty. Rzeźba barokowa na Śląsku. Warszawa: PWN, 1986.

 • Kłodnicki, Zygmunt red. Śląsk, Schlesien, Slezsko : przenikanie kultur. Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2000.

 • Michał Klahr Starszy i jego theatrum sacrum: katalog wystawy. Kłodzko: 1992.

 • Perzyński, Marek. Niezwykła gmina Kłodzko. Wrocław: Wrocławski Dom Wydawniczy, 2008.

 • Radecki, Aleksander. Przewodnik po kalwariach metropolii wrocławskiej. Wrocław: Wydawnictwo TUM, 2010.

 • Rzeźba Śląska XVI-XVIII wieku : katalog zbiorów. Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1994.

 • Schlesische Monatshefte : Blätter für Kultur und Schrifttum der Heimat (Walter Steller, Arthur Wehlte - Kotla)

 • Scheer, Andrzej. Krzyże pokutne ziemi świdnickiej. Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1987.

 • Staffa, Marek red. Słownik geografii turystycznej Sudetów; tom 15. Kotlina Kłodzka i Rów Górnej Nysy. Wrocław: I-Bis 1994.

 • Staffa, Marek red. Słownik geografii turystycznej Sudetów; tom 20. Masyw Ślęży, Równina Świdnicka, Kotlina Dzierżoniowska. Wrocław: “I-Bis”, 2005.

 • Wesołowska, Henryka. Dolnośląskie kapliczki przydrożne.  Śląski Labirynt Krajoznawczy (5).  Wrocław: 1993. 
 •  Więcek, Adam. Jan Jerzy Urbański : studium o rzeźbie wrocławskiej pierwszej połowy XVIII stulecia. Wrocław: Ossolineum, 1963.

Region

 • Antkowiak, Zygmunt. Pomniki Wrocławia. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.

 • Baldy, K. Kledzik M.  Przydrożne miejsca kultu religijnego i małe pomniki architektury w Górach Stołowych.  Szczeliniec,  nr 5. 2001,  s. 169-185 (c. 42 z)
 • Czechowicz, Bogusław. Zapomniany krajobraz Dzikiej Orlicy w XVIII w. : próba kompleksowej interpretacji zjawisk artystycznych. Orlické hory a Podorlicko : sborník vlastivědných prací : přírodou, dějinami, současností. Rychnov nad Kněžnou : Muzeum a galerie Orlických hor Sv. 18, (2011), s. 257-274 (c. 16).

 • Drążek, Piotr. Kapliczka szwedzka w Chocieszowie.  Sudety : przyroda, kultura, historia. Nr 1/165, styczeń-luty 2017, s. 12-13.
 • Fitych, Tadeusz. Kudowskie Nepomuceny. Ziemia Kłodzka nr 199. Nowa Ruda: grudzień 2010, s. 30-35 (c. 15).

 • Grochowska, Ewa. “Beckeriańsko-Petraschiańska pobożność”. Pomnik św. Jana Nepomucena w Milinie i jego historia. W: Ślężańskie światy. Wrocław: Atut, 2013, s. 93-100.

 • Gründel, R. De tute Mäd. Die Grafschaft Glatz : Illustierte Zeitschrift des Glatzer Gebirgsvereins, Jh. 16, 1921, s. 67  (c.43).
 • Grygiel, Dorota. Gmina Kąty Wrocławskie : przewodnik po historii i zabytkach. Kąty Wrocławskie: 2012 (c. 18).

 • Kalinowski, Konstanty. Katalog rzeźby barokowej na Śląsku : tom I hrabstwo kłodzkie. Poznań: 1987.   

 • Maciejczyk, Tomasz. Coś więcej niż Góry Sowie : przewodnik po ziemi dzierżoniowskiej. Kraków: 2009 (c. 19).

 • Marek, Aneta.  Ziemia Kłodzka jako region kultu św. Jana Nepomucena. Studia z Geografii Politycznej i Hstorycznej.  2014, Zeszyt 3, s. 321-342 (c. 41).
 • Mielniczuk, Aleksander. Mała architektura sakralna w Gminie Radków i na jej pograniczu.  Nowa Ruda.
 • Nickel, Walter.  Die öffentlichen  Denkmäler und Brunnen Breslaus. Breslau: Wilhem Gottlieb Korn Verlag, 1938 (c. 29).
 • Ogonowska, Małgorzata. Straus, Patryk. Mała architektura sakralna na pograniczu polsko-czeskim. Kamienna Góra: 2010 (c. 9).

 • Papaj, Marcin. Obiekty sakralne, kapliczki, krzyże pokutne Gór i Pogórza Kaczawskiego : przewodnik tematyczny. Jelenia Góra: Wydawnictwo Turystyczne Plan, 2011 (c. 44).
 • Perzyński, Marek. Cudowne wizerunki, kapliczki i krzyże pokutne w gminie Kłodzko : przewodnik historyczny. Wrocław: Wrocławski Dom Wydawniczy, 2004.

 • Radzik, Marian. Miejsca kultu w gminie Prusice. Przydrożne krzyże i kapliczki. Oborniki Śląskie: Studio Graphito, 2015.

 • Skowroński, Bartosz. Figura pod Trójgarbem. Na szlaku. Czasopismo PTTK, rok XXV, nr e-8 (254), sierpień 2011, s. 8-9 (c. 17).

 • Uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie wrocławskim. Wrocław: 2005. (c. 20)

Górny Śląsk

 • Gadomski, Stanisław. Krajobraz z kapliczką : kapliczki, krzyże i figury przydrożne województwa katowickiego. Katowice: Górnośląska Oficyna Wydawnicza.

 • Gorzelik, Jerzy. Zapomniany rzeźbiarz górnośląski Johannes Nitsche i jego prace w kamieniu. Rocznik Muzeum Gliwickiego tom XVIII. Gliwice: Muzeum w Gliwicach, 2003, s. 163-170.

 • Gorzelik, Jerzy. Nowe ustalenia w sprawie działalności rzeźbiarskiego warsztatu Österreichów. Rocznik Muzeum Gliwickiego tom XVIII. Gliwice: Muzeum w Gliwicach, 2003, s. 171-183.

 • Górecki, Jan. Krzyże i kapliczki w pejzażu górnośląskim. Katowice: Instytut Górnośląski, 1999.

Region

 • Dereń Andrzej. Weigt, Grzegorz.  Święty Jan Nepomucen na ziemi prudnickiej.  Ziemia Prudnicka 2004. Prudnik: Spółka Wydawnicza Aneks, 2004,  s. 6-17.
 • Gałecka-Poduchowa, Alicja. Kapliczki przydrożne ziemi raciborskiej. Katowice: Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska, 1997.

 • Lipok-Bierwiaczonek, Maria. Bierwiaczonek, Jerzy.  Tychy : kapliczki i krzyże przydrożne. Tychy: 1977.

 • Myrcik, Jan. Koszęcińskie kościoły i kapliczki. 1998.

 • Pietrzyk, Jacek. Melancholia czyli krzyże i kapliczki przydrożne ziemi głubczyckiej. Część I miasto Głubczyce.  Głubczyce 2008 (c. 27).
 • Strzeduła, Fryderyk.  Kiedy powstał Szwedzki Słup. Ziemia Prudnicka 2004. Prudnik: Spółka Wydawnicza Aneks, 2004,  s. 145-149.
 • Zięba, Dariusz. Kapliczki i krzyże przydrożne w parafii Skorogoszcz. Skorogoszcz: Towarzystwo Rozwoju Lokalnego "Zielony Most" w Skorogoszczy, 2013.

 • Wieczorek, Zofia. Kapliczki krzyże i figury katowickie : ocalić od zapomnienia. Album. 2012 (c. 28).

Lubelskie województwo

 • Baranowski, Zenon Łukasz. Figury, krzyże i kapliczki przydrożne w powiecie janowskim. Janowskie Korzenie : pismo regionalne ziemi janowskiej, nr 9, 11 listopada 2007, s. 61-91.

 • Kondraciuk, Piotr. “Roztoczański patron”. Kaplice i figury św. Jana Nepomucena w pejzażu kulturowym Roztocza. Muzeum Miejskie w Zamościu (c. 23).

 • Przydrożne krzyże, kapliczki i pomniki : parafia rzyskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie (c. 21).

 • Typek, Barbara. Kapliczki, figury i krzyże na terenie gminy Rachanie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1(98) 2009, s. 27-32. (c. 25).

 

Łódzkie województwo

 • Śladami wiary ojców naszych czyli spis kapliczek z gminy Głuchów (pow.skierniewicki) (c.22).

 • Wójcik, Marian. “Chwalcie łąki umajone...”  : bełchatowskie kapliczki i krzyże przydrożne. Bełchatów: 2016.

Małopolska

 • Kowalski, Władysław. Dobczyce. Brzozów: Muzeum Regionalne PTTK w Brzozowie, 1989, s. 36.

 • Małeta, Alicja. Z badań nad ludową rzeźbą kamienną okolic Wieliczki, Gdowa, Myślenic. Polska Sztuka Ludowa R. XXXII, 1978, nr 3-4 (c. 13).

 • Mróz, Paweł. Na skrzyżowaniu świata dróg : kapliczki, krzyże i figury przydrożne. Krosno: Roksana, 2007.

Region

 • Bordzań, Tomasz. Skakuj, Dorota. Krzyże kapliczki figury w przyrodzie powiatu biłgorajskiego. Biłgoraj: Muzeum Ziemi Biłgorajskiej: Zakład Poligraficzny Helvetica, 2011.

 • Cichoń, Stanisław Szczepan. Dwanaście miesięcy w objęciach figur i kapliczek przydrożnych : ziemia myślenicka i okolice tom 1. Kraków: 2015.

 • Garbacz, Krzysztof. Na szlaku biłgorajskich kapliczek i krzyży przydrożnych. Zielona Góra: Agencja Wydawnicza PDN, 2009.

 • Gierała, Zenon. Opowieści przydrożnych kapliczek. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2000 (okolice Radomia).

 • Jura, Włodzimierz. Żywieckie kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Żywiec: Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, 2000.

 • Kapliczki i krzyże przydrożne Andrychowszczyzny. Katalog wystawy.  Andrychów: 2013 (c.30).
 • Majchrzak, Katarzyna. Sieniawska, Joanna. Kapliczki dziedzictwem kulturowym gminy Dukla. Krosno: Wydawnictwo Ruthenus, 2013 (c. 10).

 • Mierzwa, Wiesław. Kapliczki Tatr Polskich. Katowice: Księgarnia św. Jacka. 1997.

 • Porębska-Kubik, Elżbieta. Przy drogach, wśród pól, w kolekcjach : współczesna sztuka ludowa w okolicach Krakowa : informator. Kraków: 1995.

 • Prokop, Marcin. Sieprawskie kapliczki. Kraków-Siepraw: Viridis, 1994.

 • Rzepa, Jan, red. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej : tekst. Tarnów: Kuria Diecezjalna, 1983.

 • Rzepa, Jan, red. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie diecezji tarnowskiej : ilustracje. Tarnów: Kuria Diecezjalna, 1983.

 • Skarby sakralne gminy Spytkowice i Doliny Karpia. Spytkowice: 2015.

 • Zając, Bolesław. Kapliczki przydrożne w parafii bielańskiej. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2003.

Orawa

 • Brynkus, Józef. Religijność współczesnej polskiej Orawy w XVI-XVIII w. W: Religijność na polskich pograniczach w XVI-XVIII w. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 21-28.

Mazowsze

Region                                                

 • Golański, Jerzy. Kohn, Alfred. Kapliczki i krzyże przydrożne Ziemi Tarczyńskiej. Tarczyn: Gminny Ośrodek Kultury, 2005.

 • Grodzka, Danuta. Kozaczyńska, Beata. Ostas, Cezary. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w powiecie węgrowskim : przewodnik. Węgrów: 2004.

 • Krzyże, kapliczki i figury przydrożne na terenie gminy Stanisławów. Stanisławów: Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne: 2012.

 • Jakubik, Ewa. Kapliczki i krzyże przydrożne w parafii Prostyń. Prostyń: 2013.

 • Kaczyńska, Małgorzata. Różańska-Mazurkiewicz, Anna.  Kapliczki i krzyże w miejskim krajobrazie Warszawy.  W: Obiekty religijne w Polsce. Sosnowiec: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 21 PTG,  2013,  ss. 67-76 (c. 7).

 • Kowalski, Tomasz. Święci mazowiecki dróg : ziemia sierpecka.  Sierpc: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej,  2012.

Kurpie

 • Olędzki, Jacek. Sztuka Kurpiów. Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, 1970.

Mazury

Region

 • Antolak, Mariusz. Sacrum w krajobrazie kulturowym gminy Ostróda. W: Obiekty religijne w Polsce. Sosnowiec: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 21 PTG, 2013,  ss. 47-55 (c. 5).

Podkarpackie

 • Bata, Artur. Kapliczki i figury przydrożne w Krośnie.  Krosno: 2012.

 • Gargała, Marta. Lichołai, Lech. Pisarek, Marta. Analiza obiektów małej architektury sakralnej w wybranych miejscowościach woj. podkarpackiego.  Architektura krajobrazu : studia i prezentacje. 3/2014 (44), s. 78-91.

Podlasie

 • Kowalczuk, Wojciech. Krzyż kowalski na Podlasiu. Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2013.
 • Łopatecki, Karol. Poniat, Radosław. Zalewska, Ewa. Pomnik w uroczysku Jaroszówka -  świadek akcji komasacji gruntów w II Rzeczpospolitej. Pogranicze : studia społeczne, tom XXIII. Białystok: 2014,  s. 97-110 (c. 12).

 • Surdokaitė, Gabrija.  Krzyże w guberni suwalskiej w XIX wieku : między tradycją a dyktatem władzy.  Zarządzanie w kulturze,  2012, Tom 13, Numer 3, s. 239-262, (c. 39).
 • Wróbel, Marta. Ewidencja krzyży, kapliczek i figur przydrożnych w zasobie Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku.  Biuletyn Konserwatorski Województwa  Podlaskiego,  z. 19, 2013, s. 255-262 (c. 37).

Region

 • Drozdowska, Joanna. Krzyże ze wsi Jeziorki w powiecie augustowskim.  Biuletyn Konserwatorski Województwa  Podlaskiego,  z. 17, 2011, s. 245-264 (c. 36).
 • Drozdowska, Józefa. Drewniana kaplica przydrożna w Żarnowie Drugim. Biuletyn Konserwatorski Województwa  Podlaskiego,  z. 19, 2013, s. 241-254 (c. 37).
 • Drozdowska, Józefa. Kapliczki przydrożne z miejscowości Górskie.   Biuletyn Konserwatorski Województwa  Podlaskiego,  z. 14, 2008, s. 226-238 (c. 34).
 • Drozdowska, Józefa.  Kapliczki św. Jana Nepomucena na terenie powiatu augustowkiego.  Biuletyn Konserwatorski Województwa  Podlaskiego,  z. 12, 2006, s. 147-168 (c. 33).
 • Drozdowska, Józefa. Wizerunki św. Jana Nepomucena w z  terenu powiatów suwalskiego i sejneńskiego. Biuletyn Konserwatorski Województwa  Podlaskiego,  z. 15-16, 2010, s. 163-180 (c. 35).
 • Faszcza, Łukasz. Krzyże z Huty Sztabińskiej Karola hr. Brzostowskiego. Biuletyn Konserwatorski Województwa  Podlaskiego,  z. 20, 2014, s. 165-202 (c. 37)
 • Kloza, Jarosław. Maroszek, Józef.  Spisy krzyży i kapliczek przydrożnych parafii Suchowola z 1910 r.  Białostoczczyzna Nr 1/1995, s. 89-100. Białystok: Białostockie Towarzystwo Naukowe, 1995 (c. 31).
 • Kozaczyńska, Beata. Miłkowska, Katarzyna. Ostas,  Cezary. Starczewska, Dorota.  Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w powiecie sokołowskim : przewodnik. Węgrów: 2004.

 • Piszczatowska, Marta. Knyszyńskie krzyże typu karawaka. Studia Podlaskie tom XIX. Białystok: 2011, s. 169-179 (c. 11).

 • Polaska, Joanna. Konserwacja rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki w Mierzynówce.  Biuletyn Konserwatorski Województwa  Podlaskiego,  z. 17, 2011, s. 99-112 (c. 36).
 • Wasilewski, Z.  Pomniki i krzyże nagrobne z Huty Sztabińskiej. Biuletyn Konserwatorski Województwa  Podlaskiego,  z. 7, 2001 (c. 32).

Pomorze Gdańskie

Region

 • Malicki, Longin. Kociewska sztuka ludowa. Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 1973.

 • Marciniak, Katarzyna red. Mała architektura sakralna Kaszub : perspektywa antropologiczna.  Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016.
 • Pierzynowska, Gertruda. Kapliczki i krzyże przydrożne Kociewia. Tczew: 1999.

 • Przybylska, Lucyna. Krzyże pamięci przy ulicach Trójmiasta. W: Obiekty religijne w Polsce. Sosnowiec: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 21 PTG, 2013,  ss. 77-88 (c. 8).

Ruś

 • Marszałek, Edward. Leśne ślady wiary : kapliczki i cmentarze na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Krosno: Ruthenus, 2010.

 • Potocki, Andrzej. Kapliczka pamięci. Rzeszów: Libra, 2009

Region

 • Boże latarnie: Kapliczki i krzyże w Łańcucie i okolicy. Rzeszów: Wydawnictwo Edytorial, 2014.

Świętokrzyskie

Region

 • Leszczyński, Jarosław Tadeusz. Kapliczki, krzyże i figury przydrożne w Stopnicy i okolicy. W: Kielecka Teka Skansenowska tom I. Kielce: Muzeum Wsi Kieleckiej, 2000, s. 119-142.

Warmia

 • Kuprjaniuk, Stanisław. Liżewska, Iwona. Warmińskie kapliczki. Olsztyn: Borussia, 2012.

Wielkopolska

 • Błaszczyk, Stanisław. Ludowa plastyka kultowa w Wielkopolsce. Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1975.

 • Błaszczyk, Stanisław. Plastyka. W: Kultura ludowa Wielkopolski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1960, s. 563-650.  

 • Błaszkiewicz, Bogdan. Rzeźbiarze ziemi leszczyńskiej : katalog wystawy. Leszno: Muzeum Okręgowe w Lesznie, 2006.

 • Kośko, Maria Magdalena. Tajemne przestrzenie świętości. Poznań: Museum Etnograficzne, 1999 (Wystawa).

 • Jabłońska-Ważny, Anna. Przydrożne dzieła rzeźbiarskie Pawła Brylińskiego  z Masanowa. Kronika Wielkopolska. Nr 1 (88), rok 1999. Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu, 1999, s.  64-71.

 • Zdunek, Józef. Krzyże i słupy przydrożne Franciszka Nowaka (1810-1894) w rysunkach Beaty Kredowskiej. Krotoszyn: 1993.

Region

 • Błaszczyk, Stanisław.  Pokutne pomniki kamienne województwa leszczyńskiego w świetle dawnego prawa, zwyczajów i legend. W: Rocznik Leszczyński 1982, R 6 (c. 45)
 • Małyszko, Stanisław. Wielofigurowy krzyż przydrożny w Kowalewie. Rocznik Pleszewski 2004. Pleszew: 2005,  s. 42-47 (c. 24)

 • Pawicki, Jan. Krzyże, figury i kapliczki przydrożne ziemi kościańskiej. Kościan: 2016.

 • Radziszewski, Michał. Krzyże, kapliczki i figury świętych. Obiekty kultu religii chrześcijańskiej w gminie Przygodzice. Przygodzice: 2008 (c. 3).

 • Sobczak, Jerzy. Kapliczki przydrożne Poznania. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1999.

Ziemia chełmińska

Region

 • Gonia, Alicja. Michniewicz-Ankiersztajn, Hanna.  Rola sacrum w krajobrazie kulturowym obszarów wiejskich na przykładzie gminy Dąbrowa Chełmińska. W: Obiekty religijne w Polsce. Sosnowiec:  Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 21 PTG,  2013,  ss. 37-45 (c. 4).

 

 

 stat4u
mejl